Pokaz najciekawszych pojazdów

Głównym punktem programu w trakcie niedzielnej części naszego spotkania będzie pokaz najciekawszych pojazdów zlotu, mający formę konkursu elegancji. Zgłoszone pojazdy będą podjeżdżały pod pałac gdzie zaprezentujemy załogi. Jury złożone z przedstawicieli sponsorów następnie wybierze najciekawsze prezentacje, które zostaną nagrodzone.

Chętni do wzięcia udziału w pokazie powinni się zgłosić w trakcie rejestracji w biurze zlotu.